Preview Mode Links will not work in preview mode

Podcast o práci


Jul 21, 2021

V dalším díle Podcastu o práci se opět zaměřím na pohovor.

Dozvíte se v něm:

- s jakým typem pohovoru se můžete setkat

- na co se vás mohou zeptat

- jak se připravit na otázky

- proč se vás na dané otázky při pohovoru ptají